Gamentio 3D Icon

Gamentio 3D

Poker Teenpatti Rummy Slots +More

22767 MB0
Ứng dụng tin cậy
Tải về

Mô tả của Gamentio 3D: Poker Teenpatti Rummy Slots +More

Gamentio is the first of its kind 3D online card game platform which combines multiple casino games simulation in one free App:
Poker: Play the popular card game of Texas Hold’em for free on the Six Players table.
Rummy: Enjoy the relaxing card game of Indian Rummy for free: 2 Deck; Min 2, max 4 players.
Teen Patti: Play 3 Patti Tash game & variants in 3D: Muflis, AK47, Highest Card Joker and Lowest Card Joker.
Blackjack: Popularly known as 21 game, it’s played against the dealer and feels real in the 3D app.
Solitaire (Patience): Play solitaire card games for free and offline too. Participate in Daily online contests.
Slots: Relax your thinking mind by playing Slot games for free. Just spin, grin and win!
Auctions: Live auction app where you can do live bidding to take away great products at rock-bottom prices.
Tournament Fun: Daily Poker, Rummy & 3 Patti Tournaments. Play tourneys by virtual currency and socialize in a new, fun way.
Play with Friends (Personal Rooms): Now you can instantly invite your friends and family to a personal room and enjoy Teen Patti, Poker and Rummy with them. Choose your buy-ins and play with any coin stack you wish.
Chat with other players in your room and make thousands of friends all across the globe.
Level up to unlock higher stakes rooms, new avatars and many more cool features.

GAMENTIO FEATURES:
# One-click registration with Facebook and Google. Get free coins to play.
# Multiple Games in one App - All in 3D
# Play, chat and socialize with players and make friends across the globe.
# Enjoy the real casino feel in the cool 3D setup with your customizable 3D Avatars.
# Play with your friends in a personal room.
# Practice games in Classrooms and become a Pro.
# Get free Coins through Daily Bonus, Reward Videos and Referral scheme.
# Use Coins to play games, bid on auctions, play Solitaire contests and daily Coins Tournaments for Poker, Rummy and Teen Patti games.

Don’t wait, just Sign up, get free Coins and start to play your favourite games - Poker, Rummy, Teen Patti, Blackjack (21 game) and MORE.
Gamentio là nền tảng trò chơi thẻ 3D trực tuyến đầu tiên kết hợp nhiều mô phỏng trò chơi sòng bạc trong một Ứng dụng miễn phí:
Xì phé: Chơi trò chơi bài phổ biến của Texas Hold Đồng ý miễn phí trên bàn Sáu người chơi.
Rummy: Thưởng thức trò chơi thẻ thư giãn của Ấn Độ Rummy miễn phí: 2 Deck; Tối thiểu 2, tối đa 4 người chơi.
Teen Patti: Chơi 3 trò chơi & biến thể của Patti Tash trong 3D: Muflis, AK47, Joker thẻ cao nhất và Joker thẻ thấp nhất.
Blackjack: Phổ biến là trò chơi 21, nó đã chơi với người chia bài và cảm thấy chân thực trong ứng dụng 3D.
Solitaire (Kiên nhẫn): Chơi các trò chơi bài solitaire miễn phí và ngoại tuyến. Tham gia các cuộc thi trực tuyến hàng ngày.
Slots: Thư giãn tâm trí suy nghĩ của bạn bằng cách chơi các trò chơi Slot miễn phí. Chỉ cần quay, cười và giành chiến thắng!
Đấu giá: Ứng dụng đấu giá trực tiếp nơi bạn có thể thực hiện đấu giá trực tiếp để lấy đi những sản phẩm tuyệt vời với giá thấp nhất.
Giải đấu vui nhộn: Poker hàng ngày, Rummy & 3 giải đấu Patti. Chơi tourneys bằng tiền ảo và giao tiếp xã hội theo một cách mới, thú vị.
Chơi với bạn bè (Phòng cá nhân): Bây giờ bạn có thể ngay lập tức mời bạn bè và gia đình đến phòng riêng và thưởng thức Teen Patti, Poker và Rummy với họ. Chọn mua và chơi với bất kỳ ngăn xếp xu nào bạn muốn.
Trò chuyện với những người chơi khác trong phòng của bạn và kết bạn với hàng ngàn người bạn trên toàn cầu.
Lên cấp để mở khóa các phòng cổ phần cao hơn, hình đại diện mới và nhiều tính năng thú vị hơn.

TÍNH NĂNG GAMENTIO:
# Đăng ký một lần nhấp với Facebook và Google. Nhận tiền miễn phí để chơi.
# Nhiều trò chơi trong một ứng dụng - Tất cả trong 3D
# Chơi, trò chuyện và giao tiếp với người chơi và kết bạn trên toàn cầu.
# Tận hưởng cảm giác sòng bạc thực sự trong thiết lập 3D thú vị với Avatars 3D tùy chỉnh của bạn.
# Chơi với bạn bè trong phòng cá nhân.
# Thực hành các trò chơi trong Lớp học và trở thành Chuyên gia.
# Nhận tiền miễn phí thông qua Tiền thưởng hàng ngày, Video thưởng và chương trình giới thiệu.
# Sử dụng Tiền xu để chơi trò chơi, đấu giá đấu giá, chơi các cuộc thi Solitaire và Giải đấu Tiền xu hàng ngày cho các trò chơi Poker, Rummy và Teen Patti.

Hãy chờ đợi, chỉ cần Đăng ký, nhận Tiền xu miễn phí và bắt đầu chơi các trò chơi yêu thích của bạn - Poker, Rummy, Teen Patti, Blackjack (21 trò chơi) và THÊM.

Đọc thêm

Đảm bảo ứng dụng tốt

Ứng dụng này đã vượt qua các kiểm tra an ninh về virus, phần mềm độc hại và các tấn công độc hại khác cũng như không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ứng dụng tương tự Gamentio 3D: Poker Teenpatti Rummy Slots +More

Gamentio 3D: Poker Teenpatti Rummy Slots +More - Thông tin APK

Phiên bản APK
2.0.19
Khả năng tương thích với Android
Android 4.4 - 4.4.4+ (KitKat)
Lập trình viên
Logic Simplified